Para sa mga Estudyanteng Internasyonal

 1. Libreng Konsultasyon para sa Dayuhan tungkol sa Proseso ng Pag-aplay ng Visa o Pagkuha ng Nasyonalidad”

  Puwede kayong magkonsulta sa visa lawyer tungkol sa proseso ng pagpalit ng visa dahil sa pagpapakasal o proseso ng pagku…

 2. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

  Ang deadline para sa pag-sumite ng aplikasyon ay n…

 3. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

  Ang Osaka International House Foundation ay sumago…

 4. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

  Kumakalat ang COVID-19 (sakit). Karamihan sa mga taong may sakit nito ay may lagnat, masakit ang lalamunan, nanghihina at nahihirapang huminga. Kung kayo ay may sumusunod na simtomas, mangyari po lamang na konsultahin ang Novel Coronavirus Examination Consultation Center (Consultation Center para sa Returnees at mga taong nagkaroon ng kontak sa naimpeksyon). ①May malubhang simptomas […]

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP