Para sa mga Estudyanteng Internasyonal

 1. Klase tungkol sa pag-iwas sa sakuna para sa mga dayuhan sa Abeno Disaster Prevention Center- Abeno Tasukaru ≫

  ~ Magbibigay ng mga gamit sa pag-iwas sa sakuna para sa lahat ng mga sasali ~Ano ang gagawin mo kung sakaling may sa…

 2. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

  Ang deadline para sa pag-sumite ng aplikasyon ay n…

 3. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

  Ang Osaka International House Foundation ay sumago…

 4. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

  Pinapatibay ang propesyonal na konsultasyon ng Consultation Desk para sa mga Dayuhan na pinapatakbo ng Osaka International House Foundation para masagot ang mga inaalalang problema ng mga dayuhan.

 5. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

  Kumakalat ang COVID-19 (sakit). Karamihan sa mga taong may sakit nito ay may lagnat, masakit ang lalamunan, nanghihina at nahihirapang huminga. Kung kayo ay may sumusunod na simtomas, mangyari po lamang na konsultahin ang Novel Coronavirus Examination Consultation Center (Consultation Center para sa Returnees at mga taong nagkaroon ng kontak sa naimpeksyon). ①May malubhang simptomas […]

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP