Para sa mga Estudyanteng Internasyonal

 1. Abiso tungkol sa konstruksyon sa Osaka International House

  Dahil sa konstruksyon, magiging maingay sa sumusunod na mga araw.● Oktubre 20, 2020 (Martes)~Nobyembre 20, 2020 (Biyer…

 2. Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

  Magbubukas ang Information Center sa Osaka Interna…

 3. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

  Ang deadline para sa pag-sumite ng aplikasyon ay n…

 4. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

  Ang Osaka International House Foundation ay sumago…

 5. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

  Pinapatibay ang propesyonal na konsultasyon ng Consultation Desk para sa mga Dayuhan na pinapatakbo ng Osaka International House Foundation para masagot ang mga inaalalang problema ng mga dayuhan.

 6. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP