Para sa mga Estudyanteng Internasyonal

 1. Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

  Enero 31, 2021 (Linggo) 13:00~17:00  May volunteer interpreter para sa 10 wika.

 2. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

  Ang deadline para sa pag-sumite ng aplikasyon ay n…

 3. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

  Ang Osaka International House Foundation ay sumago…

 4. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

  Pinapatibay ang propesyonal na konsultasyon ng Consultation Desk para sa mga Dayuhan na pinapatakbo ng Osaka International House Foundation para masagot ang mga inaalalang problema ng mga dayuhan.

 5. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP