Para sa mga Estudyanteng Internasyonal

  1. Ginaganap ang ”Japanese Salon sa Linggo”

    文化庁令和3 年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用Para sa lahat ng kasali sa "Japanese Salon sa Linggo"Kailangan ang patiunang pag…

  2. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

    Kumakalat ang COVID-19 (sakit). Karamihan sa mga taong may sakit nito ay may lagnat, masakit ang lalamunan, nanghihina at nahihirapang huminga. Kung kayo ay may sumusunod na simtomas, mangyari po lamang na konsultahin ang Novel Coronavirus Examination Consultation Center (Consultation Center para sa Returnees at mga taong nagkaroon ng kontak sa naimpeksyon). ①May malubhang simptomas […]

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP