Para sa mga Estudyanteng Internasyonal

  1. Mag-ingat sa COVID-19

    Kumakalat ang COVID-19 (sakit).

  2. Makipagkonsulta tungkol sa Visa sa mga opisyales ng Immigration Services Agency

    Magkakaroon kami ng konsulatasyon tungkol sa visa …

  3. Suspensyon ng ilang serbisyo sa loob ng Information Center

    Para maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus, p…

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP