Bagong Impormasyon

Abiso ng Pagsara ng Information Center

 

Sa Disyembre 27 at 28, 2023, dahil magkakaroon ng training sa pagtayo ng Multilingual Disaster Support Center at maglilinis ng International Center para sa katapusan ng taon magsasara ang Information Center. 

※Sasagutin namin ang mga konsultasyon o katanungan sa telepono mula 9:00~17:30. 

Ipagpaumanhin ninyo ang pag-abala sa inyo at hinihingi namin ang inyon pag-intindi at kooperasyon. 

Heto ang schedule sa katapusan at umpisa ng taon.

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: