Impormasyon tungkol sa Novel Coronavirus

 1. Impormasyon tungkol sa “2023 Espesyal na Ayuda sa Pamumuhay para sa mga Pamilyang Mababa ang Kita at Nagpapalaki ng Bata”

                                                                                                                                 

 2. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 9/12)

                                                                                                                                 

 3. Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

  ★Ipapaliwanag ang COVID-19 sa iba’t-ibang wika(M…

 4. Para sa mga nawalan ng trabaho

  ★Pera para sa mga nawalan ng trabaho(FACIL)※Ma…

 5. Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan

  ★Impormasyon tungkol sa pagpapagamot Konsultasyon …

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP