Impormasyon tungkol sa Novel Coronavirus

 1. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 9/21)

  In-update ang impormasyon!

 2. Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

  Ang Osaka City ay nagbukas ng isang call center pa…

 3. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

  Ang homepage na ito ay may mapapakinabangang impor…

 4. Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

  ★Ipapaliwanag ang COVID-19 sa iba’t-ibang wika(M…

 5. Para sa mga nawalan ng trabaho

  ★Pera para sa mga nawalan ng trabaho(FACIL)※Ma…

 6. Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan

 7. Sa mga nagtatago dahil sa pananakit ng kanilang asawa o pamilya (Update: 10/6)

 8. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

 9. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP