i-house

 1. Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

 2. Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit Update: 5/14

         

 3. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

  Ang Osaka International House Foundation ay sumago…

 4. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

  Pinapatibay ang propesyonal na konsultasyon ng Consultation Desk para sa mga Dayuhan na pinapatakbo ng Osaka International House Foundation para masagot ang mga inaalalang problema ng mga dayuhan.

 5. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

 6. Anunsyo ng pagsuspende ng klase ng “Kodomo Hiroba” (4/3)

 7. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP