Impormasyon tungkol sa Novel Coronavirus

 1. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 9/12)

                                                                                                                                 

 2. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

                                                                                                                                 

 3. Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

  ★Ipapaliwanag ang COVID-19 sa iba’t-ibang wika(M…

 4. Para sa mga nawalan ng trabaho

  ★Pera para sa mga nawalan ng trabaho(FACIL)※Ma…

 5. Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan

  ★Impormasyon tungkol sa pagpapagamot Konsultasyon …

 6. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP