i-house

 1. Mag-ingat sa COVID-19

  Kumakalat ang COVID-19 (sakit).

 2. Anunsyo ng pagsuspende ng klase ng “Kodomo Hiroba” (~4/6)

  Para maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus, i…

 3. Suspensyon ng ilang serbisyo sa loob ng Information Center

  Para maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus, p…

 4. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

  Sa “Information desk para sa mga Dayuhan”, bukod s…

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP