Bagong Impormasyon

 1. Abiso ng Pagsara ng Information Center

  Sa Disyembre 27 at 28, 2023, dahil magkakaroon ng training sa pagtayo ng Multilingual Disaster Support Center …

 2. Ika-8 Asian Charity Festival

  Makipagsaya kasama ang mga kaibigan mula sa Asya.…

 3. Isang Araw ng Pagbibigay ng Impormasyon

  Magbibigay ang Osaka International House Foundatio…

 4. Impormasyon tungkol sa “2023 Espesyal na Ayuda sa Pamumuhay para sa mga Pamilyang Mababa ang Kita at Nagpapalaki ng Bata”

                                                                                                                                 

 5. Magkakaroon ng konsultasyon kung saan makakapagkonsulta sa opisyales ng Osaka Immigration Services Agency

  Magkakaroon ng konsultasyon kung saan makakapagkon…

 6. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 9/12)

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP