Bagong Impormasyon

 1. Abiso tungkol sa pagrehistro sa araw ng ”Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon”

  Magsasagawa ng “Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon”.Sasagutin ng mga propesyonal ang mga katanungan ng…

 2. Impormasyon tungkol sa “2022 Espesyal na Ayuda sa Pamumuhay para sa mga Pamilyang Mababa ang Kita at Nagpapalaki ng Bata”

                                                                                                                                 

 3. Nagtatawag ng Magpre-presenta sa “Multicultural Experience sa I-house”!

   

 4. Ginaganap ang ”Japanese Salon sa Linggo”

  文化庁令和4 年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用Para sa laha…

 5. Klase para sa mga Gustong Mag-aral ng Hapon na Ginagamit sa Trabaho

  Matututunan sa klase hindi lamang ang wikang Hapon…

 6. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 11/21)

 7. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

 8. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP