Bagong Impormasyon

 1. Tanoshii Nihongo (Online Class) Naghahanap ng mga Estudyante!

  Ito ay klase para mag-aral ng wikang Hapon na kailangan sa pamumuhay. Mga boluntaryo na may kwalipikasyong magturo ng Ha…

 2. Impormasyon Tungkol sa Novel Corona Virus

  Tungkol sa pag-iiniksyon ng bakuna laban sa Covid-…

 3. Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

  Ang Osaka City ay nagbukas ng isang call center pa…

 4. Klase tungkol sa pag-iwas sa sakuna para sa mga dayuhan sa Abeno Disaster Prevention Center- Abeno Tasukaru ≫

  ~ Magbibigay ng mga gamit sa pag-iwas sa sakuna pa…

 5. Tungkol sa Pagsasara ng Information Center (4/9~5/5)

  Dahil sa deklarasyon ng gobyerno na Medical Emergency noong Abril 7 (Miyerkules), ang Information Center ay isasara mula Abril 9 (Biyernes) hanggang Mayo 5 (Miyerkules・holiday).

 6. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

 7. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

 8. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

 9. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

 10. Ang Pagsasara ng Information Center

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP