Post list for Bagong Impormasyon

Bagong Impormasyon

 1. Ang Pagbukas ng Isang Bahagi ng Information Center (5/29)

  Ang “Consultation Desk para sa Dayuhan” ay magbubukas ulit mula Hunyo 1.

 2. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program
  (update: 5/29)

  Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program ~Video tungkol sa pagsulat ng Application Form~ (Update: 5/13)

 3. Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit Update: 5/14

         

 4. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

  Ang Osaka International House Foundation ay sumago…

 5. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 4/13)

  Pinapatibay ang propesyonal na konsultasyon ng Consultation Desk para sa mga Dayuhan na pinapatakbo ng Osaka International House Foundation para masagot ang mga inaalalang problema ng mga dayuhan.

 6. Ang Pagsasara ng Information Center

 7. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

 8. Anunsyo ng pagsuspende ng klase ng “Kodomo Hiroba” (4/3)

 9. 【Cancelled】Pre-school para sa mga Batang may Lahing Dayuhan

 10. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP