Bagong Impormasyon

  1. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

    Sa “Information desk para sa mga Dayuhan”, bukod sa Hapon, dati nang may pagsalin sa wikang Inggles, Intsik at Koreano, …

  2. Libreng Konsultasyon sa Batas at Visa para sa mga Dayuhan

    Pwedeng mag-konsulta sa immigration lawyer tungkol…

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP