Bagong Impormasyon

 1. Abiso tungkol sa konstruksyon sa Osaka International House

  Dahil sa konstruksyon, magiging maingay sa sumusunod na mga araw.● Oktubre 20, 2020 (Martes)~Nobyembre 20, 2020 (Biyer…

 2. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

  Ang homepage na ito ay may mapapakinabangang impor…

 3. Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

  Magbubukas ang Information Center sa Osaka Interna…

 4. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

  Ang deadline para sa pag-sumite ng aplikasyon ay n…

 5. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

  Ang Osaka International House Foundation ay sumago…

 6. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

 7. Ang Pagsasara ng Information Center

 8. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

 9. Anunsyo ng pagsuspende ng klase ng “Kodomo Hiroba” (4/3)

 10. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP