Bagong Impormasyon

 1. Mag-ingat sa COVID-19

  Kumakalat ang COVID-19 (sakit).

 2. Makipagkonsulta tungkol sa Visa sa mga opisyales ng Immigration Services Agency

  Magkakaroon kami ng konsulatasyon tungkol sa visa …

 3. Anunsyo ng pagsuspende ng klase ng “Kodomo Hiroba” (~4/6)

  Para maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus, i…

 4. Suspensyon ng ilang serbisyo sa loob ng Information Center

  Para maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus, p…

 5. 【Cancelled】Pre-school para sa mga Batang may Lahing Dayuhan

  Magkakaroon ng (libreng) “Preschool para sa mga ba…

 6. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP