Bagong Impormasyon

 1. Ang iskedyul ng operasyon ng Osaka Internation House Foundation International Center sa Katapusan ng Taon

  Ang iskedyul ng operasyon ng Osaka Internation House Foundation International Center sa Katapusan ng Taon ay ang sumusun…

 2. Pre-school para sa mga Batang may Lahing Dayuhan

  Magkakaroon ng (libreng) “Preschool para sa mga ba…

 3. 【Abiso】Ang Pagsara ng Information Center Dahil sa Palapit na Bagyo

  Kung may storm alert sa lungsod ng Osaka mula 7:00…

 4. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

  Sa “Information desk para sa mga Dayuhan”, bukod s…

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP