Bagong Impormasyon

 1. Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

  Magsasagawa ng Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon.Sasagutin ng mga propesyonal ang mga katanungan ng…

 2. Ang Pag-extend ng Pagsara ng Information Center (~6/20)

  Dahil sa pag-extend ng State of Emergency na idine…

 3. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 6/15)

  In-update ang impormasyon!

 4. Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

  Ang Osaka City ay nagbukas ng isang call center pa…

 5. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

  Ang homepage na ito ay may mapapakinabangang impor…

 6. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

 7. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

 8. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

 9. Ang Pagsasara ng Information Center

 10. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP