Bagong Impormasyon

 1. Magsasagawa ng ”Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon”

  Magsasagawa ng "Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon". Sasagutin ng mga propesyonal ang mga katanungan ng …

 2. Impormasyon tungkol sa “Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata”-para sa mga dapat mag-aplay

                                                                                                                                 

 3. Ginaganap ang ”Japanese Salon sa Linggo”

  文化庁令和4 年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用Para sa laha…

 4. Klase para sa mga Gustong Mag-aral ng Hapon na Ginagamit sa Trabaho

  Matututunan a klase hindi lamang ang wikang Hapon …

 5. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 6/20)

                                                                                                                                 

 6. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

 7. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

 8. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP