Bagong Impormasyon

  1. Pre-school para sa mga Batang may Lahing Dayuhan

    Magkakaroon ng (libreng) “Preschool para sa mga batang may lahing dayuhan” para sa mga batang papasok sa elementary scho…

  2. 【Abiso】Ang Pagsara ng Information Center Dahil sa Palapit na Bagyo

    Kung may storm alert sa lungsod ng Osaka mula 7:00…

  3. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

    Sa “Information desk para sa mga Dayuhan”, bukod s…

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP