Bagong Impormasyon

 1. Impormasyon tungkol sa “Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata”-para sa mga dapat mag-aplay

                                                                                                                                 

 2. Ginaganap ang ”Japanese Salon sa Linggo”

  文化庁令和3 年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用Para sa laha…

 3. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 1/18)

                                                                                                                                 

 4. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

                                                                                                                                 

 5. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

  Kumakalat ang COVID-19 (sakit). Karamihan sa mga taong may sakit nito ay may lagnat, masakit ang lalamunan, nanghihina at nahihirapang huminga. Kung kayo ay may sumusunod na simtomas, mangyari po lamang na konsultahin ang Novel Coronavirus Examination Consultation Center (Consultation Center para sa Returnees at mga taong nagkaroon ng kontak sa naimpeksyon). ①May malubhang simptomas […]

 6. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP