Bagong Impormasyon

 1. Ang Pag-extend ng Pagsara ng Information Center (~2/7)

  Dahil sa State of Emergency na idineklara ng gobyerno noong Enero 13 (Miyerkules), ang pagsasara ng Information Center hanggang Enero 31,2021 (Linggo) ay ma-e-extend hanggang Pebrero 7, 2021 (Linggo).

 2. Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

  Enero 31, 2021 (Linggo) 13:00~17:00  May volunteer interpreter para sa 10 wika.

 3. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

  Ang homepage na ito ay may mapapakinabangang impor…

 4. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

  Ang deadline para sa pag-sumite ng aplikasyon ay n…

 5. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

  Ang Osaka International House Foundation ay sumago…

 6. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

 7. Ang Pagsasara ng Information Center

 8. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

 9. Anunsyo ng pagsuspende ng klase ng “Kodomo Hiroba” (4/3)

 10. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP