Bagong Impormasyon

 1. Makipagkonsulta tungkol sa Visa sa mga opisyales ng Immigration Services Agency

  Magkakaroon kami ng konsulatasyon tungkol sa visa kung saan makakapagkonsulta kayo sa opisyales ng Osaka Immigration Ser…

 2. Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

 3. Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 8/4)

  ※ Ang Online Application ng Lungsod ng Osaka ay ha…

 4. Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit Update: 5/14

         

 5. Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

  Ang Osaka International House Foundation ay sumago…

 6. Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

 7. Ang Pagsasara ng Information Center

 8. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

 9. Anunsyo ng pagsuspende ng klase ng “Kodomo Hiroba” (4/3)

 10. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP