Bagong Impormasyon

 1. Leksyon sa Disaster Preparation para sa mga dayuhan sa Hulyo 27 sa Abeno Tasukaru/Abeno Lifelong Learning Center

  ~ Sama-sama tayong dayuhan at Hapon na mag-isip tunkol sa pag-iwas sa sakuna!  ~Kapag nagkalindol, anong gagawin mo?…

 2. Nagtatawag ng mga mag-aaral sa online na klase ng Hapon(Pagtanggap ng karagdagang estudyante para sa Level 2)

  Tumatanggap kami ng 1 sasali sa Online Japanese Cl…

 3. Abiso ng Pagsara ng Information Center

  Sa Disyembre 27 at 28, 2023, dahil magka…

 4. Ika-8 Asian Charity Festival

  Makipagsaya kasama ang mga kaibigan mula sa Asya.…

 5. Isang Araw ng Pagbibigay ng Impormasyon

  Magbibigay ang Osaka International House Foundatio…

 6. Impormasyon tungkol sa “2023 Espesyal na Ayuda sa Pamumuhay para sa mga Pamilyang Mababa ang Kita at Nagpapalaki ng Bata”

 7. Magkakaroon ng konsultasyon kung saan makakapagkonsulta sa opisyales ng Osaka Immigration Services Agency

 8. Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 9/12)

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP