Mga Aktibidad para sa mga Dayuhan

Pakikipag-kolaborasyon sa mga paaralan at ward para sa paghatid ng klase para maintindihan ang ibang bansa/kultura

学校及び各区と連携した青少年国際理解出前講座

Volunteer na tagapagsalin sa panahon ng sakuna

Volunteer Interpreters/Translators sa oras ng Sakuna

Klase ng Multicultural Exchange

多文化交流実践講座(多文化交流会)

Foreign Community Collaboration Project (Registration ng Tatsujin)

達人登録フォーム

Foreign Community Collaboration Project (Video ng Tatsujin)

動画一覧

Programang Nagsusuporta sa mga Dayuhang Residente na magiging leader ng Interkultural na Panlipunan [Multicultural Experience at I-House]

多文化共生社会を担う外国人住民サポート事業(アイハウスde多文化体験)

Pag-request ng Lecturer

達人一覧

 

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: