Co-sponsorship/ Suporta

Mga Program na Nagpo-promote ng International Exchange

国際交流促進事業共催・支援

Osaka International Exchange Association Network

国際交流協会ネットワークおおさか

Osaka Conference Support Network para sa mga Batang may Dugong Dayuhan

外国にルーツをもつ子ども支援ネットワーク大阪会議

Support Network para sa mga Dayuhang Nanay at Anak

外国人母子支援ネットワーク形成事業

International School Support Resident Donation Program

国際学校支援市民募金事業

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: