Panawagan sa mga gustong maging Volunteer

Ang “I-House Volunteer Bank” ay isang sistema ng pagrerehistro ng volunteer na itinatag ng International House, Osaka. Sa pamamagitan ng pag-promote ng mga international exchange volunteer activities sa mga mamamayan sa Kansai, partikular sa Osaka, nilalayon namin na magkaroon ng pang-internasyonal na pang-unawa at pagbutihin ang pakikitungo ng bawat mamamayan.
Sumali sa mga aktibidad ng volunteer kung saan maaari kang makipag-ugnayan at palalimin ang iyong pang-unawa sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa mga dayuhan. Upang magparehistro sa i-House Volunteer Bank, kailangan mong magpasa ng mga dokumento at magkaroon ng interbyu.

Balangkas (Outline)

I-house Volunteer Bank Outline(PDF)

Uri, Nilalaman, Kwalipikasyon, atbp. ng mga Aktibidad

Uri ng volunteer, nalalaman, kwalipikasyon,atbp.(PDF )

Resulta ng Aktibidad

Resulta sa Volunteer Activity(PDF )

Paano magparehistro

Upang magparehistro, kailangan mong magpasa ng registration form at magpa-interbyu. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa kontak sa ibaba.

Registration flow

I-house Volunteer Registration Form(PDF)

Volunteer Activity Q&A

Volunteer Activity Insurance

Ang mga volunteer activity ng I-House ay sakop ng Osaka City Citizen’s Activity Insurance, kaya maaari kang sumali nang walang pag-aalala (Walang personal insurance premium, ngunit ito ay maibibigay din sa mga taong hindi nakatira sa Osaka City)

Iba pa

  • Ang mga aktibidad ng volunteer ay walang bayad.
  • Ang mga aktibidad dito ay limitado lamang sa mga aktibidad na itinataguyod ng Osaka International House Foundation o ng mga pampublikong interes na organisasyon.
  • Hindi kami tumatanggap ng mga kahilingan mula sa mga indibidwal o pribadong kumpanya.

Inaasahan namin ang inyong pagsali habang sumusunod sa mga patakaran, isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba, at isinasaisip ang pananagutan sa iyong mga ginawa.

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: