Consultation Desk para sa Dayuhan

Sa tulong ng mga volunteer, isinasalin namin at ipinapamahagi ang mga impormasyon tungkol sa mga aktibidades na international exchange, impormasyon para sa mga pumupunta sa Hapon mula sa ibang bansa para mapadali ang pamumuhay nila, at tumatanggap din kami ng konsultasyon sa iba’t-ibang bagay.
Nagbukas din kami, sa tulong ng lungsod ng Osaka, ng “Information counter para sa mga dayuhan”.

 

Information Center para sa mga Dayuhan” sa Iba’t-ibang Wika

Nagbibigay kami ng impormasyon at konsultasyon sa limang wika (Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese at Filipino) para sa mga dayuhang nakatira o pumunta sa Osaka tungkol sa mga nilalakad sa munisipyo, pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay at mga institusyong makakapag-bigay ng propesyonal na konsultasyon.

Lunes-Biyernes:9:00~19:00
・Sabado, Linggo at mga holiday:9:00~17:30
※Sarado sa bakasyon sa New Year (Disyembre 29-Enero 3).

TEL 06-6773-6533

Leaflet(PDF)

19soudan-madoguchi

 

Konsultasyon Tungkol sa Batas at Visa

Puwedeng magkonsulta ang isang dayuhan nang libre sa abogado tungkol sa problema sa pamumuhay.
At kung magpapakasal sa Hapon or magtra-trabaho at magbabago ang visa, o di kaya kukuha ng nasyonalidad ng Hapon, puwedeng magkonsulta sa visa lawyer nang libre. Kung alangan kayo sa paggamit ng Hapon, puwede kayong humingi ng pagsalin sa Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese at Filipino.
Kumpidensyal. 40 minuto para sa isang tao. Kumuha ng reserbasyon para sa araw at oras na nais ninyong pumunta.
Araw ng Konsultasyon sa batas:(Para sa mga nakatira sa lungsod ng Osaka lamang.) ※Kung holiday yung araw ng konsultasyon, gaganapin ang konsultasyon sa susunod na araw.

Saan Odd months Even months
1st Floor ng Osaka International House Unang Miyerkules ng buwan 13:00-16:00 Unang Miyerkules ng buwan 13:00-16:00
Pangatlong Miyerkules ng buwan 13:00-16:00 Pangatlong Miyerkules ng buwan 17:00-20:00

 

Araw ng konsultasyon sa visa lawyer:(Puwedeng magkonsulta ang mga hapon na may problema na may kinalalaman sa dayuhan, halimbawa, kukuha ng dayuhang empleyado o magpapakasal sa dayuhan.)

Lugar Buwan-buwan
1st Floor ng Osaka International House Pangalawang Miyerkules ng buwan 13:00-16:00
Pang-apat na Miyerkules ng buwan 17:00-20:00

Oras ng Tanggapan
Araw-araw 9:00-17:30
(Kasama ang Sabado, Linggo at mga holiday. Hindi kasama ang bakasyon sa bagong taon.)

TEL 06-6772-1127

 

 

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP