Information Counter para sa Dayuhan

Sa tulong ng mga volunteer, isinasalin namin at ipinapamahagi ang mga impormasyon tungkol sa mga aktibidades na international exchange, impormasyon para sa mga pumupunta sa Hapon mula sa ibang bansa para mapadali ang pamumuhay nila, at tumatanggap din kami ng konsultasyon sa iba’t-ibang bagay.
Nagbukas din kami, sa tulong ng lungsod ng Osaka, ng “Information counter para sa mga dayuhan”.

  1. Information Center para sa mga Dayuhan” sa Iba’t-ibang Wika
  2. Konsultasyon tungkol sa Batas at Visa para sa mga Dayuhang Residente

Information Center para sa mga Dayuhan” sa Iba’t-ibang Wika

Nagbibigay kami ng impormasyon at konsultasyon sa 5 wika (Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese at Filipino) para sa mga dayuhang nakatira o pumunta sa Osaka tungkol sa mga nilalakad sa munisipyo, pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay at mga institusyong makakapag-bigay ng propesyonal na konsultasyon.

※Maari ring gumamit ng machine translator sa 80 iba pang wika.

Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese: Araw-araw
Filipino: Martes, Miyerkules, Huwebes (Puwera ang mga holiday)
Oras ng Konsultasyon ・Lunes hanggang Biyernes:9:00~19:00
・Sabado, Linggo at Holiday:9:00~17:30
※Walang pasok sa pagtatapos at simula ng taon(Disyembre 29~Enero3)
TEL TEL: 06-6773-6533
Online Inquiry Form

Leaflet(PDF)

相談窓口20230828

 

Konsultasyon tungkol sa batas at visa para sa mga dayuhang residente

Konsultasyon sa Batas
・Propesyonal na konsultasyon sa abogado tungkol sa batas (mga problema sa pamumuhay)
※Ang konsultasyon sa Miyerkules ay para sa mga dayuhang nakatira sa siyudad ng Osaka.

Konsultasyon sa Visa
・Propesyonal na konsultasyon sa visa lawyer o empleyado ng immigration office tungkol sa visa
(Puwede ring magkonsulta ang Hapon na may relasyon sa dayuhan dahil sa kasal o trabaho.)

Ang konsultasyon mula Abril hanggang Setyembre 2023

専門相談チラシ校了(0105)

 

Ang konsultasyon mula Oktubre 2023 hanggang Marso 2024

0829校了

 

Lugar
Osaka International House 1st Floor International Center

Telepono para magpareserba
☎06-6773-6533
Lunes-Biyernes:9:00~19:00, Linggo, Sabado at Holiday:9:00~17:30

※Maaaring magbago ang pamamaraan ng konsultasyon at gawin ito gamit ang telepono.

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: