Bagong Impormasyon

Impormasyon tungkol sa “2023 Espesyal na Ayuda sa Pamumuhay para sa mga Pamilyang Mababa ang Kita at Nagpapalaki ng Bata”

Basahin ang impormasyon dito at mag-aplay para sa pagbabayad ng 2023 Espesyal na Ayuda sa Pamumuhay para sa mga Pamilyang Mababa ang Kita at Nagpapalaki ng Bata.

Para sa Single Parent

①single parent

Para sa Pamilyang bukod sa Single Parent

②hindi single parent

Puwedeng ma-download ang application form. (Single Parent na PamilyaBukod sa Single Parent na Pamilya

Para sa mga katanungan

Osaka City Children and Youth Bureau Staff ng Ayuda sa Pagsuporta sa Pamumuhay ng mga Pamilyang Nagpapalaki ng Bata
Telepono:06-6684-8784(Oras ng pagtanggap ng tawag 9:00~17:30 Lunes hanggang Biyernes)

※Kung kinakailangan ng pagsasalin, tumawag lamang sa “Consultation Desk para sa mga Dayuhan” ng International House Foundation.
Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese: Araw-araw
Filipino: Martes, Miyerkules, Huwebes (Puwera holiday)
Lunes hanggang Biyernes 9:00~17:30
※Hindi bukas sa katapusan at simula ng taon (Disyembre 29-Enero 3)
Telepono:06-6773-6533 

 

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: