Sumali at Matuto

Kurso tungkol sa Local International Human Resource Training

地域の国際化人材養成講座

Programang Nagsusuporta sa mga Dayuhang Residente na magiging leader ng Interkultural na Panlipunan [Multicultural Experience at I-House]

多文化共生社会を担う外国人住民サポート事業(アイハウスde多文化体験)

One World Festival

I-house Culture Center

アイハウス・カルチャーセンター

Japan Experience Study Tour

訪日国際交流団体の大阪招へい

Programang Pakikipagtulungan ng mga Paaralan sa Pagsanay ng mga Global Human Resource

学校等と連携したグローバル人材育成事業

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: