Mga Programa sa Pag-train ng mga Mamumuno ng Internasyonalisasyon

Bubuo tayo ng kapaligiran para sa pagsulong ng mga internasyonal exchange na pinamumunuan ng mamamayan sa pamamagitan ng paglikha ng mga mamumuno ng international exchange, paggamit ng mga volunteer, at pagsuporta at pakikipagtulungan sa mga international exchange na organisasyon.

国際交流の担い手づくりやボランティアの活用、国際交流団体等の支援・協働により、市民が主体となった国際交流の推進に向けた環境整備を進める。

Kurso sa Pagsasanay ng mga Mamumuno ng Internasyonalisasyon

Serye ng mga seminar sa Developmental Education

Kurso para sa mga Katauhan para maisulong ang Interculturalism

Kurso tungkol sa kultura ng Hapon at ng buong mundo para sa International Exchange

Programa ng Global Human Resources Development na katulong ang Eskuwela atbp.

On-site na klase katulong ang eskuwela at ward office para maintindihan ang iba’t-ibang kultura

Klase tungkol sa International Understanding at Kooperasyon para sa mga Junior High School na estudyante

Volunteer Training at Utilization Program

  • Volunteer Bank
  • Nagtatawag ng mga Disaster Volunteer na Interpreter at Translator
  • Nagtatawag ng University Student at International Student na Volunteer at Intern

国際交流促進事業共催・支援

NPO等とのネットワーク連携事業

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: