Oktubre, 2020

  1. Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

    ★Ipapaliwanag ang COVID-19 sa iba’t-ibang wika(Ministry of Health, Labor and Welfare)★Papaano makaiwas sa COVID-19…

  2. Para sa mga nawalan ng trabaho

    ★Pera para sa mga nawalan ng trabaho(FACIL)※Ma…

  3. Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan

    ★Impormasyon tungkol sa pagpapagamot Konsultasyon …

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP