Nên làm thế nào khi đã tham gia bảo hiểm sức khỏe ở công ty rồi nhưng vẫn nhận được giấy thông báo phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân?

Xin làm thủ tục báo hủy bảo hiểm sức khỏe quốc dân tại quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống.
※Lưu ý, cho dù đã tham gia bảo hiểm sức khỏe ở công ty thì bảo hiểm sức khỏe quốc dân cũng không tự động hủy.

[Giấy tờ cần thiết]
Về thủ tục thì cần xuất trình giấy tờ có ghi mã số cá nhân (my number) của chủ nhà và người tham gia bảo hiểm.
Ngoài ra còn cần 1. Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân (như thẻ thông báo mã số cá nhân…), 2. Giấy chứng minh nhân thân (như thẻ ngoại kiều…), 3. Con dấu (trường hợp ký tên thì không cần), 4. Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân, 5. Thẻ bảo hiểm mới công ty phát cho (hay giấy chứng nhận tư cách tham gia bảo hiểm sức khỏe).
※Sau khi làm thủ tục sẽ tính lại tiền bảo hiểm đến ngày cuối cùng có tư tham gia bảo hiểm cũ. Nếu đóng quá số tiền cần đóng thì sẽ được trả lại, nếu ít hơn thì phải đóng thêm.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP