Vì đã nghỉ việc ở công ty nên tôi muốn tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân thì cần làm những thủ tục gì?

Hãy đến làm thủ tục tại ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu) thuộc nơi đang sinh sống.

[Thời hạn làm thủ tục]
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nghỉ việc.

[Giấy tờ cần thiết]
Cần xuất trình giấy tờ có ghi mã số cá nhân (my number) của chủ hộ khẩu.
Ngoài ra còn cần 1. Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân (như thẻ thông báo mã số cá nhân…), 2. Giấy chứng minh nhân thân (như thẻ ngoại kiều), 3. Con dấu (trường hợp ký tên thì không cần), 4. Giấy chứng nhận mất tư cách bảo hiểm sức khỏe (giấy này công ty cấp cho khi nghỉ việc)

※Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân không phải là chủ hộ khẩu, thì chủ hộ khẩu cũng cần phải làm thủ tục.
※Giấy chứng nhân mất tư cách bảo hiểm sức khỏe nhận ở công ty cũ (hay nghiệp đoàn bảo hiểm sức khỏe). Trường hợp không có giấy, thì nhận ở quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu của ủy ban (Trường hợp ở thành phố Osaka thì có thể tải mẫu từ trang web của thành phố về và in ra).

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.

◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP