FAQ

Nuôi dạy trẻ/Giáo dục

Làm thế nào để nhận sổ sức khỏe mẹ và bé, sổ kiểm tra sức khỏe thai kỳ?

Khi biết có thai, cần đến ngay phòng bảo hiểm phúc lợi thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố để nộp [Giấy thông báo mang thai] 「妊娠届出書」(giấy này được cấp từ bệnh viện).

Ngoài ra, còn cần một số giấy tờ có thể biết được thông tin mã số cá nhân (my number) của người mang thai, giấy chứng minh nhân thân (giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt hay thẻ ngoại kiều).

Không chỉ có người mang thai, trường hợp người đến khai báo là người khác, thì cũng cần giấy tờ biết được mã số cá nhân (my number) của người mang thai, giấy ủy thác từ người mang thai, giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện (như bằng lái…).
Sau khi thủ tục hoàn tất sẽ được cấp cho sổ sức khỏe mẹ và bé, hay sổ kiểm tra sức khỏe thai định kỳ.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Muốn gửi trẻ thì đăng ký ở đâu?

Ở thành phố Osaka, khi đăng ký gửi trẻ thì cần điền các thông tin cần thiết trên mẫu giấy được quy định và đến đăng ký tại quầy phụ trách giáo dục của Trung tâm bảo hiểm phúc lợi thuộc quận đang sinh sống.

*Nếu bắt đầu gửi trẻ từ tháng 4, thì sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký vào khoảng tháng 10 hàng năm. Ngoài ra, trường hợp đăng ký gửi trẻ vào thời điểm khác trong năm thì cần đăng ký trước tháng có nguyện vọng gửi trẻ trễ nhất là một tháng 5 ngày trước đó.

[Hồ sơ đăng ký]
1. Mẫu đăng ký gửi trẻ được quy định
2. Phiếu điều tra điều chỉnh sử dụng
3. Phiếu xác nhận
4. Giấy có ghi mã số cá nhân (my number)
5. Hồ sơ chứng minh lý do cần gửi trẻ (tùy vào từng lý do gửi trẻ mà cũng khác nhau)
6. Hồ sở chứng nhận đóng thuế thị dân (người từ thành phố khác chuyển đến…)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Sau khi bé đến Nhật rồi thì có thể vào trường tiểu học (trung học cơ sở) hay không?

Có thể. Trường hợp vào trường tiểu học, trung học cơ sở công lập thành phố, xin hãy đến làm thủ tục tại quầy phụ trách giáo dục thuộc ủy ban quận nơi đang sinh sống. Nếu có nguyện vọng vào trường tư lập thì liên lạc trực tiếp với trường có nguyện vọng.
Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.

◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Xin hướng dẫn thủ tục vào trường tiểu học, trung học cơ sở công lập (thành phố Osaka).

Trường hợp ở thành phố Osaka, tùy vào địa chỉ trẻ sinh sống mà thiết lập khu vực trường tiểu học, trung học cơ sở công lập khác nhau. Tuy nhiên, chế độ trường học tuyển chọn cũng được thực hiện (ngoài các trường hợp như đã nhập học khóa trước khi thực hiện chế độ trường học tuyển chọn, học sinh sống ở một số nơi thuộc khu vực trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận Ikuno).

Cơ bản là sẽ học ở các trường được chỉ định trong khu vực trường học, tuy nhiên nếu có lý do thì cũng có thể thay đổi nguyện vọng vào các trường nằm ngoài khu vực chỉ định (gọi là thay đổi chỉ định trường học). Nếu nhận được sự chấp thuận của trưởng quận thì có thể vào trường đã thay đổi nguyện vọng.

◆Cụ thể hãy liên lạc đến quầy phụ trách thuộc quận đang sinh sống.

Làm thế nào để vào trường trung học phổ thông?

Chế độ giáo dục ở Nhật Bản không bắt buộc phải vào trường trung học phổ thông. Cho nên nếu có nguyện vọng cho con vào trường trung học phổ thông, thì học sinh đó cần hoàn thành 9 năm học ở nước ngoài tương đương với trình độ tiểu học, trung học cơ sở ở Nhật (trừ các trường học của người Nhật), và phải đậu kỳ thi theo quy định. Trường hợp có nguyện vọng vào trường trung học phổ thông công lập thuộc phủ Osaka, xin hãy liên lạc đến Bộ giáo dục phủ Osaka/Phòng xúc tiến giáo dục/Khoa trung học phổ thông/Nhóm học sự (TEL: 06-6944-6887). Nếu có nguyện vọng cho con theo trường trung học phổ thông tư lập thì hãy liên lạc trực tiếp với trường.

Có thể liên lạc ở đâu để được tư vấn về vấn đề bị bắt nạt?

Xin liên hệ đến hệ thống  [Điện thoại tư vấn giáo dục] hay [Tổng đài bảo vệ trẻ 24 giờ].

[Điện thoại tư vấn giáo dục]
Kết nối từ thứ hai – thứ sáu (nghỉ ngày lễ và tết) 9:00 – 19:00
●Số điện thoại kết nối dành cho phụ huynh: 06-4301-3141
●Số điện thoại kết nối dành cho trẻ em: 06-4301-3140

[Tổng đài bảo vệ trẻ 24 giờ]
0120-0-78310 ※Một số loại ip điện thoại không thể kết nối.

Categories

Tin mới

Banner quảng cáo
PAGE TOP