unclassified

  1. Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài](Cập nhật ngày 6/8)

    [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài] thuộc hoạt động của (Công đoàn) Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka – Trung tâm thông tin, cùng với việc thực hiện đối phó khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh virus mới corona trong nước, chúng tôi tiến hành mở rộng tư vấn chuyên môn […]

  2. Giới thiệu chung

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP