Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật 29/5)

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài]

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 06/03)

[Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật 29/5)

〇Hồ sơ đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt sẽ được gửi đến từng gia đình qua đường bưu điện.■ Liên quan đến đăng ký …

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

Đẩy mạnh tư vấn chuyên môn liên quan đến virus mới corona ở [Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài]

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Thông báo nghỉ lớp「Kodomo hiroba」 cập nhật ngày 3 tháng 4

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật 29/5)

〇Hồ sơ đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt sẽ được gửi đến từng gia đình qua đường bưu điện.■ Liên quan đến đăng ký …

Gửi đến công dân người nước ngoài đang lánh nạn vì bị bạo lực gia đình (Cập nhật 14/5)

Liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus mới corona (Bao gồm tư vấn điện thoại) (25/05)

Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 06/03)

[Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー