Tết Việt Nam in Osaka

Thông báo thời gian mở cửa ngày tết của Trung tâm thông tin

Lớp học chuẩn bị vào tiểu học cho trẻ em người nước ngoài

【Chú ý】Thông báo tạm thời đóng cửa Trung tâm thông tin do bão

Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

(Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

Tết Việt Nam in Osaka

Chúng tôi kết hợp với Thành phố Osaka, và Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka tổ chức ngày vào ngày 5-1-2020 (chủ nhật…

Thông báo thời gian mở cửa ngày tết của Trung tâm thông tin

Lớp học chuẩn bị vào tiểu học cho trẻ em người nước ngoài

【Chú ý】Thông báo tạm thời đóng cửa Trung tâm thông tin do bão

Giới thiệu chung

Tết Việt Nam in Osaka

Chúng tôi kết hợp với Thành phố Osaka, và Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka tổ chức ngày vào ngày 5-1-2020 (chủ nhật…

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP