Tin mới ! Chiêu mộ người tham gia lớp đấu kiếm ! (Có cả biểu diễn)

Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

(Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

Tin mới ! Chiêu mộ người tham gia lớp đấu kiếm ! (Có cả biểu diễn)

Niên hiệu năm Lệnh Hòa đầu tiên Ngôi nhà tìm hiểu văn hóa Nhật Bản của tôi, salon giao lưuThông báo mở lớp đấu kiếm.…

Giới thiệu chung

Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

(Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP