Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 27/2)

[Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

Liên quan đến bệnh viêm phổi từ virus mới corona ở Thành phố Vũ Hán Trung Quốc

Lớp học chuẩn bị vào tiểu học cho trẻ em người nước ngoài

Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

(Lưu ý) Thời gian mở cửa thông tin trung tâm có thay đổi!

Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 27/2)

Được sự ủy thác của cấp lãnh đạo Thành phố Osaka vào ngày 19 tháng 2 năm 2020, hướng đến việc phòng chống khả năng lây l…

[Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

Liên quan đến bệnh viêm phổi từ virus mới corona ở Thành phố Vũ Hán Trung Quốc

Lớp học chuẩn bị vào tiểu học cho trẻ em người nước ngoài

Giới thiệu chung

Thông báo tạm dừng/hoãn lại một số sự kiện/lớp học do Trung tâm tổ chức (đồng tổ chức) nhằm phòng chống khả năng lây lan chủng virus mới Corona (Cập nhật ngày 27/2)

Được sự ủy thác của cấp lãnh đạo Thành phố Osaka vào ngày 19 tháng 2 năm 2020, hướng đến việc phòng chống khả năng lây l…

[Sự kiện tạm dừng]Lớp học phòng chống thiên tai hỏa hoạn dành cho người nước ngoài, tổ chức tại Trung tâm phòng chống thiên tai hỏa hoạn Abeno Tasukaru

Liên quan đến bệnh viêm phổi từ virus mới corona ở Thành phố Vũ Hán Trung Quốc

Tin được xem nhiều

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP