Naghahanap ng mga Estudyante para sa Pangatlong Termino ng Tanoshii Nihongo!

 

Matutong Mag-calligraphy at Gumawa ng Tradisyonal na Pamaypay (uchiwa) 《Para sa mga Dayuhan》

 

Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

 

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center (Mula Oktubre 1)

 

Naghahanap ng Dayuhan na Maaaring Gumawa ng Video

 

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 11/29)

 

Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

 

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 11/29)

In-update ang impormasyon!

Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

Para sa mga nawalan ng trabaho

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center (Mula Oktubre 1)

Magbubukas ang Information Center sa Osaka International House Foundation mula Oktubre 1, 2021 (Biyernes).Oras ng Pa…

Naghahanap ng Dayuhan na Maaaring Gumawa ng Video

Ginaganap ang ”Japanese Salon sa Linggo”

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Trending ng Balita

大阪国際交流センター紹介ビデオ

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP