Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Ang Pagsasara ng Information Center

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Ang homepage na ito ay may mapapakinabangang impormasyon na may kinalalaman sa Novel Corona virus sa wikang Hapon at iba…

Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

Para sa mga nawalan ng trabaho

Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan

Sa mga nagtatago dahil sa pananakit ng kanilang asawa o pamilya (Update: 10/6)

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

Magbubukas ang Information Center sa Osaka International House Foundation mula Oktubre 1.Oras ng Pagbukas・Lunes~Bi…

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP