Ang Pagbukas ng Isang Bahagi ng Information Center (5/29)

Ang “Consultation Desk para sa Dayuhan” ay magbubukas ulit mula Hunyo 1.

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program
(update: 5/29)

Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit Update: 5/14

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 4/13)

Ang Pagsasara ng Information Center

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Ang Pagbukas ng Isang Bahagi ng Information Center (5/29)

Ang “Consultation Desk para sa Dayuhan” ay magbubukas ulit mula Hunyo 1.

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program
(update: 5/29)

Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit Update: 5/14

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 4/13)

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program
(update: 5/29)

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program ~Video tungkol sa pagsulat ng Application Form~ (Update: 5/13)

Sa mga Dayuhang Tumatakas mula sa Asawa o Pamilya Dahil sa Pananakit Update: 5/14

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 4/13)

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP