Mag-ingat sa COVID-19

Kumakalat ang COVID-19 (sakit).

Makipagkonsulta tungkol sa Visa sa mga opisyales ng Immigration Services Agency

Anunsyo ng pagsuspende ng klase ng “Kodomo Hiroba” (4/3)

Suspensyon ng ilang serbisyo sa loob ng Information Center

【Cancelled】Pre-school para sa mga Batang may Lahing Dayuhan

Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Mag-ingat sa COVID-19

Kumakalat ang COVID-19 (sakit).

Makipagkonsulta tungkol sa Visa sa mga opisyales ng Immigration Services Agency

Anunsyo ng pagsuspende ng klase ng “Kodomo Hiroba” (4/3)

Suspensyon ng ilang serbisyo sa loob ng Information Center

【Cancelled】Pre-school para sa mga Batang may Lahing Dayuhan

Mag-ingat sa COVID-19

Kumakalat ang COVID-19 (sakit).

Makipagkonsulta tungkol sa Visa sa mga opisyales ng Immigration Services Agency

Suspensyon ng ilang serbisyo sa loob ng Information Center

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー
  • ダミー