Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

Klase tungkol sa pag-iwas sa sakuna para sa mga dayuhan sa Abeno Disaster Prevention Center- Abeno Tasukaru ≫

Ang Pag-extend ng Pagsara ng Information Center (~3/7)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Ang homepage na ito ay may mapapakinabangang impormasyon na may kinalalaman sa Novel Corona virus sa wikang Hapon at iba…

Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

Para sa mga nawalan ng trabaho

Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan

Sa mga nagtatago dahil sa pananakit ng kanilang asawa o pamilya (Update: 10/6)

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center

Magbubukas ang Information Center sa Osaka International House Foundation mula Marso 1, 2021 (Lunes).Oras ng Pagbuka…

Klase tungkol sa pag-iwas sa sakuna para sa mga dayuhan sa Abeno Disaster Prevention Center- Abeno Tasukaru ≫

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP