Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

Ang Pag-extend ng Pagsara ng Information Center (~6/20)

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 6/15)

Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 6/15)

In-update ang impormasyon!

Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

Para sa mga nawalan ng trabaho

Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

Magsasagawa ng Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon.Sasagutin ng mga propesyonal ang mga katanungan ng…

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP