Libreng Konsultasyon para sa Dayuhan tungkol sa Proseso ng Pag-aplay ng Visa o Pagkuha ng Nasyonalidad”

Ang Pag-extend ng Pagsasara ng Information Center (~9/30)

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 9/21)

Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus (In-update 9/21)

In-update ang impormasyon!

Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

Para sa mga nawalan ng trabaho

Libreng Konsultasyon para sa Dayuhan tungkol sa Proseso ng Pag-aplay ng Visa o Pagkuha ng Nasyonalidad”

Puwede kayong magkonsulta sa visa lawyer tungkol sa proseso ng pagpalit ng visa dahil sa pagpapakasal o proseso ng pagku…

Gabay para sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program (update: 9/29)

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

Trending ng Balita

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP