Programa na tumutulong sa paggawa ng isang komunidad na madaling tirahan ng mga dayuhan

Nagsasagawa kami ng mga programa para maitatag ang interculturality na nagbibigay ng  sigla sa komunidad sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga dayuhan at Hapon bilang iisang miyembro ng komunidad at pagsali nila sa mga gawain nito.

“Isang Araw ng Impormasyon” para sa mga Dayuhan

Programang sumusuporta sa pag-aaral ng wikang Hapon

Suporta sa pag-aaral sa eskuwela at wikang Hapon para sa mga galing sa ibang bansa (Kodomo Hiroba)
Kurso ng Hapon para sa Pamumuhay
Praktikal na Hapon para sa Pagtratrabaho

Programa para magtatag ng network na tutulong sa mga dayuhan kapag may sakuna

Multilingual Support Center【Ibang Site】
Panawagan para sa Volunteer Interpreter/Translator
Anti-Disaster Guide

Programa ng Pagtulong-tulong ng Komunidad ng mga Dayuhan

Praktikal na Kurso tungkol sa Multicultural Exchange (Multicultural Exchange Meeting)(Hapon lamang)
I-house Interncultural Platform

Programa sa Pagsuporta ng mga Dayuhang Residente na Mamumuno ng Interculturality(Hapon lamang)

Programa para sa pagtanggap ng donasyon mula sa mamamayan upang suportahan ang mga internasyonal na eskuwela

Programa para sa Pagsuporta ng mga Internasyonal na Estudyante

Programang Cultural Exchange (Hapon lamang)

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: