Klase ng Wikang Hapon para sa mga Bata (Kodomo Hiroba)

Ang “Kodomo Hiroba” ay klase ng wikang Hapon para sa mga batang may dayuhang pinagmulan.

Sa ngayon, dahil puno na ang klase, hindi na kami tumatanggap ng mga bagong elementary at junior high school na estudyante.
Kung nakapagtapos na ang estudyante ng junior high school sa sariling bansa at balak pumasok sa high school sa Hapon, magkonsulta muna.

Sino

Grade 3 hanggang hayskul
Mga batang gustong pumasok sa Japanese high school (hanggang 18-taon)

Ano

Makakapagsalita, basa, sulat sa wikang Hapon, mapag-aaralan ang lesson sa school at makakagawa ng homework.

Kailan

Bawat Lunes  18:00~20:00 (ang mga estudyante sa elementarya ay mula 18:00~19:30)

  • Pinaikli ang oras upang mapigilan ang pagkalat ng novel coronavirus.
  • Maaaring magbago ang iskedyul kapag spring/summer/winter na bakasyon at holiday kaya tumawag para makumpirma.

※Paki-intindi lamang na depende sa sitwasyon ng Covid-19, maaaring maging online at mabago ang aktibidad ng Kodomo Hiroba.

Saan

International House Osaka Meeting room

Magkano

Libre

Flyer

19kodomo-hiroba -両面_220606更新

 

Co-sponsor

Kodomo Hiroba
※Isang civic group na namamahala ng “Kodomo Hiroba”, klase ng wikang hapon para sa mga batang dayuhan.

文化庁

Gamit ang FY2022 “Promotion of the Creation of a Comprehensive Local Japanese Language Education System” Program.

 

Iba pang klase ng wikang Hapon

Kursong Hapon para sa Pamumuhay

Kurso na itinuturo ng Japanese Language Education Center. Makakapag-aral ng kailangang elementaryong Hapon para sa pang-araw-araw ng pamumuhay.

 

 

 

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: