FAQ

Đời sống

 1. Người nước ngoài mới đến Nhật Bản thì cần làm những thủ tục gì?
 2. Thuế phủ/thị dân là gì?
 3. Giấy chứng nhận cư trú(住民票)là giấy gì?
 4. Trên giấy chứng nhận cư trú của công dân người nước ngoài có ghi các thông tin gì?
 5. Có thể nhận được bản sao giấy chứng nhận cư trú ở đâu?
 6. Xin hướng dẫn thủ tục khi chuyển nhà đi thôn/phố/quận/thành phố khác.
 7. Khi chuyển nhà từ thôn/thành phố/quận/tỉnh khác đến thì cần làm thủ tục gì?
 8. Khi chuyển nhà trong cùng một quận thì cần làm thủ tục gì?
 9. Từ thành phố Osaka chuyển đi thành phố khác, trường hợp không thể đến trực tiếp ủy ban quận để làm thủ tục chuyển đi thì nên làm thế nào?
 10. Thời hạn cần làm thủ tục hành chính chuyển nhà vào/chuyển nhà đi/chuyển nơi ở trong cùng một thành phố là đến khi nào?
 11. Thủ tục kết hôn (ly hôn)?
 12. Sau khi sinh con ở Nhật Bản thì cần làm những thủ tục gì?
 13. Xin hướng dẫn thủ tục tham gia bảo hiểm lương hưu quốc dân.
 14. Chế độ ủy viên dân sinh/ủy viên nhi đồng là gì?
 15. Xin hướng dẫn thủ tục để nhận được trợ cấp đời sống và khoản tiền được nhận.
 16. Xin hướng dẫn cách đăng ký vào nhà công của thành phố.
 17. Tôi muốn được tư vấn về thuế thành phố thì nên đến đâu?
 18. Phòng thuế thành phố Osaka nằm ở đâu?
 19. Tôi đã chuyển nhà từ thành phố Osaka đến thành phố khác vào tháng 3 năm nay. Sau đó, tôi nhận được giấy thông báo đóng thuế phủ/thị dân cá nhân từ thành phố Osaka, vậy tôi có phải đóng thuế này của năm nay cho thành phố Osaka hay không?
 20. Có thể nhận phiếu thu thuế tại nguồn (tiếng Nhật:源泉徴収票) ở đâu?
 21. Liên quan đến thuế thành phố (như thuế thị dân thành phố, thuế tài sản cố định, thuế xe hạng nhẹ…) ở đâu?

Người nước ngoài mới đến Nhật Bản thì cần làm những thủ tục gì?

Trường hợp là người cư trú dài hạn sau khi đến Nhật Bản, trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới thì cần mang thẻ ngoại kiều đến văn phòng ủy ban gần đó để làm thủ tục thông báo chuyển đến.

Khi đó, nếu chủ hộ khẩu trong cùng hộ khẩu là người nước ngoài, thì cần hồ sơ chứng nhận mối quan hệ giữa người đó và bản thân.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây (tiếng Nhật)

Thuế phủ/thị dân là gì?

Thuế phủ/thị dân là khoản thuế thu đối với người có địa chỉ trong thành phố tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm đó. Là thuế tính trên thu nhập của năm trước, cho nên dù hiện tại không có thu nhập thì cũng phải trả.
Ví dụ, trường hợp bị thiệt hại do thiên tai hỏa hoạn, hay là người đang nhận trợ cấp đời sống…Do có hoàn cảnh đặc biệt nên gặp khó khăn trong việc đóng thuế, thì nếu đăng ký có thể sẽ được giảm thuế thị dân.
Cụ thể, xin hãy liên hệ phòng thuế thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Giấy chứng nhận cư trú(住民票)là giấy gì?

Giấy chứng nhận cư trú được phát hành dựa trên luật đăng ký cư trú cơ bản, Là phiếu ghi các thông tin của từng người cư trú như họ tên, địa chỉ…Ở thành phố Osaka, có 2 loại là  đơn vị một hộ khẩu (hình thức danh sách hộ khẩu), và đơn vị cá nhân (hình thức phiếu cá nhân).

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Trên giấy chứng nhận cư trú của công dân người nước ngoài có ghi các thông tin gì?

Giấy chứng nhận cư trú của công dân người nước ngoài sẽ ghi các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, các thông tin liên quan đến bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe quốc dân, quốc tịch, tư cách lưu trú, thời hạn lưu trú.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây.(tiếng Nhật)

Có thể nhận được bản sao giấy chứng nhận cư trú ở đâu?

[Bản sao giấy chứng nhận cư trú] [Chứng nhận thông tin trên giấy chứng nhận cư trú] được cấp tại văn phòng ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đăng ký địa chỉ cư trú.

Trường hợp người sống trong thành phố Osaka, hãy đến văn phòng ủy ban quận, văn phòng công tác (shucchosho), hay quầy dịch vụ thành phố Osaka nằm gần khu vực nhà ga Umeda, Nanba, Tennouji, quầy cấp giấy chứng nhận cư trú/chứng nhận quan hệ trong hộ khẩu nằm bên trong văn phòng ủy ban thành phố Osaka, cửa hàng tiện lợi (chỉ các cửa hàng bên trong có máy maruchi), bưu điện (ở thành phố có 1 nơi). ※Tất cả đều mất phí.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Xin hướng dẫn thủ tục khi chuyển nhà đi thôn/phố/quận/thành phố khác.

Xin đến làm thủ tục thông báo chuyển đi ở văn phòng ủy ban thôn/phố/quận/thành phố thuộc nơi đang sinh sống.
[Người khai báo]  Người chuyển đi hay chủ hộ khẩu
[Thời hạn khai báo]  Trước khi chuyển đi
[Giấy tờ cần thiết]
1. Con dấu (trường hợp người ký tên trên đơn thay đổi địa chỉ là người chuyển đến thì không cần con dấu)
2. Giấy chứng minh nhân thân ※ Một trong các giấy tờ như: thẻ ngoại kiều, bằng lái, hộ chiếu, thẻ my number (thẻ số cá nhân).
3. Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân (chỉ người tham gia bảo hiểm)
※Khi đến khai báo, sẽ được cấp giấy chứng nhận chuyển đi, xin hãy nộp giấy này cho văn phòng ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi chuyển đến.
Tuy nhiên, đối với trường hợp người sống trong thành phố Osaka chuyển đến quận khác vẫn nằm trong thành phố thì không cần làm thủ tục khai báo chuyển đi. (Chỉ cần đến ủy ban quận thuộc chỗ ở mới để làm thủ tục khai báo chuyển đến)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Khi chuyển nhà từ thôn/thành phố/quận/tỉnh khác đến thì cần làm thủ tục gì?

Cần làm thủ tục chuyển vào tại quầy dịch vụ ở văn phòng ủy ban quận (thông tin cư trú) thuộc quận mới chuyển vào.

[Người khai báo]  Người chuyển vào hoặc chủ hộ khẩu
Người được ủy thác (cần giấy ủy thác)
※Trường hợp người được ủy thác là họ hàng nhưng sống riêng thì cũng cần giấy ủy thác.

[Thời hạn khai báo]  Trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển đến

[Giấy tờ cần thiết]
1. Con dấu (trường hợp người ký tên trên đơn thay đổi địa chỉ là người chuyển đến thì không cần con dấu)
2. Giấy chứng nhận chuyển đi (trường hợp chuyển nhà trong khu vực thuộc thành phố Osaka, hay tại thôn/phố/quận/thành phố chuyển đi đã nộp đơn đặc lệ chuyển đi thì không cần giấy này nữa)
3. Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt hay thẻ ngoại kiều
4. Sổ lương hưu (chỉ người tham gia lương hưu quốc dân đối tượng thứ 1)
5. Thẻ thông báo hay thẻ my number (thẻ số cá nhân) của tất cả thành viên đã chuyển vào.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)
                   

Khi chuyển nhà trong cùng một quận thì cần làm thủ tục gì?

Ở thành phố Osaka, cần đến làm thủ tục khai báo chuyển nhà tại quầy dịch vụ (Thông tin cư trú) tại văn phòng ủy ban quận nơi đang sinh sống.
[Người khai báo]   Người chuyển nhà hay chủ hộ khẩu
[Thời hạn khai báo]  Trong vòng 14 ngày kể từ ngày chuyển nhà
[Hồ sơ cần thiết]
(1) Con dấu (trường hợp người ký tên trên đơn thay đổi địa chỉ là người chuyển đi thì không cần đóng dấu)
(2) Thẻ ngoại kiều hay giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
(3) Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân (chỉ người có tham gia bảo hiểm)
(4) Thẻ thông báo mã số cá nhân, hay thẻ my number (thẻ mã số cá nhân)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)
      

Từ thành phố Osaka chuyển đi thành phố khác, trường hợp không thể đến trực tiếp ủy ban quận để làm thủ tục chuyển đi thì nên làm thế nào?

Cần giấy chứng nhận chuyển đi khi làm thủ tục khai báo chuyển vào nơi ở mới.
Chỉ trường hợp đã chuyển đến thôn/phố/quận/thành phố mới rồi, nhưng trước đó không làm thủ tục khai báo chuyển đi thì có thể yêu cầu cấp giấy chứng nhận chuyển đi thông qua gửi bưu điện.
[Người yêu cầu]
Người chuyển đi hay chủ hộ khẩu
[Nơi gửi yêu cầu]
  Quầy dịch vụ của ủy ban quận nơi trước khi chuyển đi (Thông tin cư trú)
[Hồ sơ cần gửi]
  (1) Đơn chuyển đi      ※Hãy viết các thông tin từ 1 đến 6 dưới đây trên giấy trắng.
       1. Địa chỉ, họ tên người chuyển đi, đóng dấu (bằng con dấu), thông tin liên lạc (như số điện thoại)
       2. Địa chỉ trước khi chuyển đi, chủ hộ khẩu
       3. Địa chỉ mới, chủ hộ khẩu
       4. Quốc tịch
       5. Ngày tháng năm thay đổi địa chỉ
       6. Họ tên của tất cả thành viên thay đổi địa chỉ
  (2) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân (thẻ ngoại kiều, bằng lái, thẻ bảo hiểm sức khỏe…)
  (3) Phong thư dùng để gửi lại, trên đó có ghi sẵn địa chỉ mới của người nhận (xin dán sẵn con tem)
※Miễn phí phát hành giấy chứng nhận.
※Trường hợp làm thủ tục khai báo chuyển đi bằng cách gửi bưu điện, thì sẽ gửi thư xác nhận đến địa chỉ nhà trước đó.
Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)
           

Thời hạn cần làm thủ tục hành chính chuyển nhà vào/chuyển nhà đi/chuyển nơi ở trong cùng một thành phố là đến khi nào?

[Đơn chuyển vào]  (tiếng Nhật là転入届) Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi chỗ ở
[Đơn chuyển đi]  (tiếng Nhật là転出届)   Trước khi chuyển đi
※Trường hợp bất khả kháng thì trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đi.
[Đơn chuyển chỗ ở] (tiếng Nhật là転居届)
(trường hợp chuyển đi trong cùng thành phố)  Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi chỗ ở

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật) 
    

Thủ tục kết hôn (ly hôn)?

Đầu tiên, hãy đến nhận [Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn] (hay giấy chứng nhận độc thân) tại đại sứ quán hay lãnh sứ quán của nước mình tại Nhật Bản. Sau đó, đến nộp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (cần bản dịch sang tiếng Nhật), hộ chiếu, đơn đăng ký kết hôn tại ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống.
Ngoài ra, trường hợp ly hôn thì cần điền các thông tin cần thiết trên đơn xin ly hôn, sau đó đến nộp tại văn phòng ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Sau khi sinh con ở Nhật Bản thì cần làm những thủ tục gì?

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày sinh con cần đến văn phòng ủy ban để nộp giấy khai sinh tại quầy. Trường hợp là người sống trong thành phố Osaka thì liên quan đến giấy khai sinh, hãy vào đây. (tiếng Nhật)
Sau khi nộp giấy khai sinh, sẽ được cấp giấy chứng nhận cư trú với tư cách là người được sinh ra và sinh sống tại Nhật. Tuy nhiên, trường hợp có dự định ở Nhật quá 60 ngày, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh bé, cần đến cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc khu vực quản lý để đăng ký xin tư cách lưu trú cho bé.
[Sở tổng vụ: Chế độ đăng ký cư trú cơ bản liên quan đến công dân người nước ngoài] xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

Xin hướng dẫn thủ tục tham gia bảo hiểm lương hưu quốc dân.

Thủ tục tham gia bảo hiểm lương hưu quốc dân có 2 loại như sau.

[Trường hợp người tham gia bảo hiểm số 1]
1/ Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân hay số lương hưu cơ bản, 2/ Giấy chứng minh nhân thân (như thẻ ngoại kiều…), 3/ Hồ sơ có ghi ngày mất tư cách bảo hiểm lương hưu (Giấy chứng nhận mất tư cách bảo hiểm, giấy này do công ty cấp cho khi nghỉ việc), phiếu thôi việc…,4/ Hãy mang theo con dấu, và đến khai báo tại quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống.

[Trường hợp người tham gia bảo hiểm tự nguyện]
1/ Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân hay số lương hưu cơ bản, 2/ Giấy chứng minh nhân thân (như thẻ ngoại kiều…), 3/ Mang theo con dấu, và đến khai báo tại quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống (Ngoài ra, còn cần đến ngân hàng để làm thủ tục tự động trả tiền bảo hiểm hàng tháng qua tài khoản).

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (tiếng Nhật)

 

Chế độ ủy viên dân sinh/ủy viên nhi đồng là gì?

Ủy viên dân sinh/ủy viên nhi đồng là các thành viên thực hiện các hoạt động cần thiết, độc lập hỗ trợ cho người dân sống trong khu vực, giúp người dân lý giải được những thông tin cần thiết liên quan đến đời sống, hay tiếp nhận tư vấn cho người gặp khó khăn trong cuộc sống, các vấn đề liên quan đến phúc lợi như nuôi dạy con cái…Ủy viên dân sinh/ủy viên nhi đồng sống trong khu vực quận nào sẽ tư vấn tương ứng liên quan đến đời sống sinh hoạt và trẻ em trong khu vực đó.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Xin hướng dẫn thủ tục để nhận được trợ cấp đời sống và khoản tiền được nhận.

Trường hợp ở thành phố Osaka
[Người đăng ký]
Người đăng ký nhận trợ cấp, người có nghĩa vụ phụng dưỡng người đó hay người thân đang sống cùng.

[Nơi đăng ký]
Trung tâm bảo hiểm phúc lợi thuộc quận đang sinh sống
※Sau khi đăng ký, căn cứ vào kết quả điều tra tình trạng cuộc sống, thu nhập…của người đăng ký và gia đình mà Trung tâm bảo hiểm phúc lợi sẽ quyết định người đó có cần được trợ cấp hay không, và mức trợ cấp là bao nhiêu.
※Ủy viên dân sinh gần đó tiếp nhận tư vấn cho người dân thành phố liên quan đến đăng ký trợ cấp…

[Số tiền trợ cấp]
Số tiền trợ cấp sẽ là khoản tiền chênh lệch giữa khoản được Bộ lao động phúc lợi quy định (tùy vào số người trong hộ khẩu, tuổi…mà thay đổi) và khoản thu nhập của hộ gia đình đó.

(Ví dụ tham khảo)
Mức chi tiêu tối thiểu (1 tháng) đối với hộ gia đình có 3 người (bố 33 tuổi, mẹ 29 tuổi, con 4 tuổi) là mức trợ cấp cấp 1 với chi tiêu sinh hoạt cơ bản là 150,113 yên (năm heisei 27)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Xin hướng dẫn cách đăng ký vào nhà công của thành phố.

Ở thành phố Osaka, nhằm giúp đỡ cho người gặp khó khăn về vấn đề nhà ở, sẽ tuyển người vào nhà công của thành phố dưới hình thức như sau.

●Nhà được nhà nước quản lý (Dành cho người có thu nhập thấp)
[Thời gian tuyển người vào nhà]
Vào tháng 5, 7, 11, 12 hàng năm
△Cụ thể về tư cách đăng ký, xem tại trang web của [Vào nhà công của thành phố] ̣(Tiếng Nhật)

※Ngoài ra, trường hợp số người ứng tuyển thuê nhà ít hơn số căn hộ cho thuê thì những căn nhà đó sẽ tiến hành đăng cho thuê lại.
△Cụ thể về tư cách đăng ký, xem tại trang web của [Nhà công thành phố Osaka (Nhà được nhà nước quản lý/nhà cải tiến) tuyển nhanh]. (Tiếng Nhật)

 

[Thời gian tuyển người vào nhà]
Tuyển nhanh theo thứ tự ưu tiên đến trước.

△Cụ thể về tư cách đăng ký và các thông tin khác xem tại trang web của [Hệ thống nhà ở thành phố quản lý (hình thức hỗ trợ nuôi dạy trẻ)/ các hệ thống nhà ở khác/ tuyển nhanh cho nhà cho thuê đặc định, nhà tái mở rộng thuộc thành phố quản lý)] (Tiếng Nhật)

Tôi muốn được tư vấn về thuế thành phố thì nên đến đâu?

Mọi thắc mắc liên quan đến thuế thành phố được thực hiện ở phòng thuế thành phố.
※Tùy từng khu vực mà quản lý cũng khác nhau. Xin hãy tham khảo dưới đây.

· Thuế thị dân cá nhân (thu thông thường): Phòng thuế thành phố thuộc khu vực quận đang sinh sống.
· Thuế tài sản cố định (đất đai, nhà cửa…): Phòng thuế thành phố quản lý tài sản trong quận.
· Thuế xe hạng nhẹ: Phòng thuế quản lý chỗ để xe trong quận.
· Thuế thị dân cá nhân (thu đặc biệt), thuế doanh nghiệp, thuế thị dân pháp nhân, thuế tài sản cố định (mua bán tài sản): Phòng thuế pháp nhân funaba.

Tuy nhiên, mọi thắc mắc liên quan đến thuế tài sản cá nhân (Chiết khấu tài sản) được giải đáp tại phòng thuế thành phố quản lỷ tài sản trong quận (Phụ trách biện pháp thu thuế).

Cụ thể, xin hãy liên hệ phòng thuế thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.

◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Phòng thuế thành phố Osaka nằm ở đâu?

Thông tin phòng thuế thành phố Osaka ở đây. (Tiếng Nhật)

Tôi đã chuyển nhà từ thành phố Osaka đến thành phố khác vào tháng 3 năm nay. Sau đó, tôi nhận được giấy thông báo đóng thuế phủ/thị dân cá nhân từ thành phố Osaka, vậy tôi có phải đóng thuế này của năm nay cho thành phố Osaka hay không?

Thuế phủ/thị dân cá nhân là khoản thuế thu đối với người có địa chỉ trong thành phố tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm đó. Vì thế, cho dù có chuyển địa chỉ sang thành phố khác trong năm đó, thì cũng cần đóng thuế phủ/thị dân cá nhân của năm nay cho thành phố Osaka.

Cụ thể, xin hãy liên hệ quầy phụ trách thuế của ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người có nghĩa vụ đóng thuế phủ/thị dân cá nhân cho thành phố Osaka thì xem tại đây, người bị thu thuế phủ/thị dân cá nhân sau khi đã chuyển nhà trong năm thì xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Có thể nhận phiếu thu thuế tại nguồn (tiếng Nhật:源泉徴収票) ở đâu?

[Phiếu thu thuế tại nguồn của tiền lương thu nhập] được công ty (nơi đang làm việc) cấp cho, vì thế hãy liên hệ với công ty. Tuy nhiên, giấy chứng nhận đóng thuế (thu nhập) được cấp tại quầy thuế thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (ở thành phố Osaka thì cần đến phòng thuế thành phố phụ trách khu vực đó).
Cụ thể, xin hãy liên hệ quầy phụ trách thuế của ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Liên quan đến thuế thành phố (như thuế thị dân thành phố, thuế tài sản cố định, thuế xe hạng nhẹ…) ở đâu?

Cấp tại phòng thuế thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (mất phí).

Trường hợp ở thành phố Osaka, dù nơi sống hay tài sản ở quận nào thì cũng có thể nhận được giấy chứng nhận ở tất cả các nơi như trên (trừ ngày chủ nhật của tuần thứ 4 trong tháng, và các ngày nghỉ ở ủy ban quận thì không thể phát hành. Ngoài ra, người không đến được các nơi trên thì cũng có thể nhận giấy chứng nhận tại bưu điện hay cửa hàng tiện lợi).
Cụ thể, xin hãy liên hệ quầy phụ trách thuế của ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (ở thành phố Osaka thì liên hệ phòng thuế thành phố phụ trách khu vực đó).

◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

Tin mới

Banner quảng cáo
PAGE TOP