FAQ

Công việc

Có nơi nào giới thiệu việc làm miễn phí không?

[Trung tâm dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài thành phố Osaka] giới thiệu việc làm và tư vấn miễn phí liên quan đến tư cách lưu trú.
◆Cụ thể xin hãy vào trang web của Trung tâm dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài thành phố Osaka.

Categories

Tin mới

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP