FAQ

Công việc

Có nơi nào giới thiệu việc làm miễn phí không?

[Trung tâm dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài thành phố Osaka] giới thiệu việc làm và tư vấn miễn phí liên quan đến tư cách lưu trú.
◆Cụ thể xin hãy vào trang web của Trung tâm dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài thành phố Osaka.

Categories

Tin mới

Banner quảng cáo
PAGE TOP