FAQ

Y tế

Xin giới thiệu về tiền trợ cấp sinh con của bảo hiểm sức khỏe quốc dân ở thành phố Osaka.

[Đối tượng]
Người tham gia bảo hiểm khi sinh con (bao gồm cả trường hợp mang thai trên 12 tuần mà bị hư thai)

[Số tiền trợ cấp]
404,000 yên (trường hợp tham gia bảo hiểm sức khỏe xã hội hay chế độ hỗ trợ chi phí sinh sản…nếu mang thai trên 22 tuần được trợ cấp 420,000 yên).

[Thủ tục đăng ký]
Tiền trợ cấp sinh con có thể được dùng để chi trả trực tiếp cho tiền viện phí nếu sử dụng [Chế độ trả trực tiếp tiền trợ cấp sinh con].
Người sử dụng chế độ trả trực tiếp thì không cần làm thủ tục đăng ký nhận trợ cấp sinh con nữa. (Trường hợp tiền viện phí sinh con ít hơn tiền trợ cấp thì hãy đăng ký nhận trợ cấp khoản tiền chênh lệch đó)

[Giấy tờ cần thiết] Thẻ bảo hiểm, con dấu, sổ sức khỏe mẹ và con, sổ tài khoản ngân hàng của chủ hộ khẩu đứng tên (hay giấy tờ biết được thông tin tài khoản ngân hàng cần chuyển tiền).

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Xin hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân.

Xin đến đăng ký tại ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu) thuộc nơi đang sinh sống.

[Thời hạn đăng ký]
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát sinh lý do (ví dụ như ngày đăng ký địa chỉ…)

[Người đăng ký]
1. Trường hợp đã có người trong hộ khẩu tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân
…Chủ hộ khẩu có ghi trong mục bảo hiểm sức khỏe quốc dân
2. Trường hợp không có người trong hộ khẩu tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân
…Chủ hộ khẩu trên địa chỉ đăng ký
3. Trường hợp không thuộc mục 1 và 2 trên đây
…Người đại diện (giấy ủy quyền từ chủ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân thân của người đại diện)

[Giấy tờ cần thiết]
Cần xuất trình giấy tờ có ghi mã số cá nhân (my number) của chủ hộ khẩu và người có nguyện vọng tham gia bảo hiểm.
Ngoài ra còn cần 1. Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân (như thẻ thông báo mã số..), 2. Thẻ ngoại kiều (giấy chứng minh nhân thân), 3. Giấy chỉ định (đối với người có tư cách cư trú là [Hoạt động đặc biệt]). ※Người có thời hạn cư trú dưới 3 tháng thì cần giấy tờ xác nhận là sống ở Nhật quá 3 tháng (ví dụ như hợp đồng lao động được công ty ủy thác…).
※Có trường hợp cần xuất trình hộ chiếu.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Vì đã nghỉ việc ở công ty nên tôi muốn tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân thì cần làm những thủ tục gì?

Hãy đến làm thủ tục tại ủy ban thôn/phố/quận/thành phố (quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu) thuộc nơi đang sinh sống.

[Thời hạn làm thủ tục]
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nghỉ việc.

[Giấy tờ cần thiết]
Cần xuất trình giấy tờ có ghi mã số cá nhân (my number) của chủ hộ khẩu.
Ngoài ra còn cần 1. Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân (như thẻ thông báo mã số cá nhân…), 2. Giấy chứng minh nhân thân (như thẻ ngoại kiều), 3. Con dấu (trường hợp ký tên thì không cần), 4. Giấy chứng nhận mất tư cách bảo hiểm sức khỏe (giấy này công ty cấp cho khi nghỉ việc)

※Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân không phải là chủ hộ khẩu, thì chủ hộ khẩu cũng cần phải làm thủ tục.
※Giấy chứng nhân mất tư cách bảo hiểm sức khỏe nhận ở công ty cũ (hay nghiệp đoàn bảo hiểm sức khỏe). Trường hợp không có giấy, thì nhận ở quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu của ủy ban (Trường hợp ở thành phố Osaka thì có thể tải mẫu từ trang web của thành phố về và in ra).

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.

◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Nên làm thế nào khi đã tham gia bảo hiểm sức khỏe ở công ty rồi nhưng vẫn nhận được giấy thông báo phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân?

Xin làm thủ tục báo hủy bảo hiểm sức khỏe quốc dân tại quầy phụ trách bảo hiểm lương hưu thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống.
※Lưu ý, cho dù đã tham gia bảo hiểm sức khỏe ở công ty thì bảo hiểm sức khỏe quốc dân cũng không tự động hủy.

[Giấy tờ cần thiết]
Về thủ tục thì cần xuất trình giấy tờ có ghi mã số cá nhân (my number) của chủ nhà và người tham gia bảo hiểm.
Ngoài ra còn cần 1. Giấy tờ có thể xác nhận được mã số cá nhân (như thẻ thông báo mã số cá nhân…), 2. Giấy chứng minh nhân thân (như thẻ ngoại kiều…), 3. Con dấu (trường hợp ký tên thì không cần), 4. Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân, 5. Thẻ bảo hiểm mới công ty phát cho (hay giấy chứng nhận tư cách tham gia bảo hiểm sức khỏe).
※Sau khi làm thủ tục sẽ tính lại tiền bảo hiểm đến ngày cuối cùng có tư tham gia bảo hiểm cũ. Nếu đóng quá số tiền cần đóng thì sẽ được trả lại, nếu ít hơn thì phải đóng thêm.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Tại sao tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân ở thôn/phố/quận/thành phố trước và sau khi chuyển đến thành phố Osaka lại khác nhau?

Cách tính tiền bảo hiểm của mỗi thôn/phố/thành phố cũng khác nhau.
Liên quan đến bảo hiểm sức khỏe quốc dân, tùy vào số tiền người tham gia bảo hiểm chi trả và số tiền chi ra của nhà nước mà từng đơn vị thôn/phố/thành phố quản lý. Vì tùy vào cơ cấu độ tuổi và số người tham gia bảo hiểm, số tiền bảo hiểm phải chi trả cho cơ quan y tế cũng khác nhau, nên tùy từng thôn/phố/thành phố mà số tiền bảo hiểm cần đóng cũng thay đổi.

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

Tin mới

Banner quảng cáo
PAGE TOP