Hunyo, 2023

 1. Impormasyon tungkol sa “2023 Espesyal na Ayuda sa Pamumuhay para sa mga Pamilyang Mababa ang Kita at Nagpapalaki ng Bata”

                                                                                                                                 

 2. Magkakaroon ng konsultasyon kung saan makakapagkonsulta sa opisyales ng Osaka Immigration Services Agency

  Magkakaroon ng konsultasyon kung saan makakapagkon…

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP