Xin hướng dẫn cách đăng ký vào nhà công của thành phố.

Ở thành phố Osaka, nhằm giúp đỡ cho người gặp khó khăn về vấn đề nhà ở, sẽ tuyển người vào nhà công của thành phố dưới hình thức như sau.

●Nhà được nhà nước quản lý (Dành cho người có thu nhập thấp)
[Thời gian tuyển người vào nhà]
Vào tháng 5, 7, 11, 12 hàng năm
△Cụ thể về tư cách đăng ký, xem tại trang web của [Vào nhà công của thành phố] ̣(Tiếng Nhật)

※Ngoài ra, trường hợp số người ứng tuyển thuê nhà ít hơn số căn hộ cho thuê thì những căn nhà đó sẽ tiến hành đăng cho thuê lại.
△Cụ thể về tư cách đăng ký, xem tại trang web của [Nhà công thành phố Osaka (Nhà được nhà nước quản lý/nhà cải tiến) tuyển nhanh]. (Tiếng Nhật)

 

[Thời gian tuyển người vào nhà]
Tuyển nhanh theo thứ tự ưu tiên đến trước.

△Cụ thể về tư cách đăng ký và các thông tin khác xem tại trang web của [Hệ thống nhà ở thành phố quản lý (hình thức hỗ trợ nuôi dạy trẻ)/ các hệ thống nhà ở khác/ tuyển nhanh cho nhà cho thuê đặc định, nhà tái mở rộng thuộc thành phố quản lý)] (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP