Tôi muốn được tư vấn về thuế thành phố thì nên đến đâu?

Mọi thắc mắc liên quan đến thuế thành phố được thực hiện ở phòng thuế thành phố.
※Tùy từng khu vực mà quản lý cũng khác nhau. Xin hãy tham khảo dưới đây.

· Thuế thị dân cá nhân (thu thông thường): Phòng thuế thành phố thuộc khu vực quận đang sinh sống.
· Thuế tài sản cố định (đất đai, nhà cửa…): Phòng thuế thành phố quản lý tài sản trong quận.
· Thuế xe hạng nhẹ: Phòng thuế quản lý chỗ để xe trong quận.
· Thuế thị dân cá nhân (thu đặc biệt), thuế doanh nghiệp, thuế thị dân pháp nhân, thuế tài sản cố định (mua bán tài sản): Phòng thuế pháp nhân funaba.

Tuy nhiên, mọi thắc mắc liên quan đến thuế tài sản cá nhân (Chiết khấu tài sản) được giải đáp tại phòng thuế thành phố quản lỷ tài sản trong quận (Phụ trách biện pháp thu thuế).

Cụ thể, xin hãy liên hệ phòng thuế thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.

◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP