Sau khi bé đến Nhật rồi thì có thể vào trường tiểu học (trung học cơ sở) hay không?

Có thể. Trường hợp vào trường tiểu học, trung học cơ sở công lập thành phố, xin hãy đến làm thủ tục tại quầy phụ trách giáo dục thuộc ủy ban quận nơi đang sinh sống. Nếu có nguyện vọng vào trường tư lập thì liên lạc trực tiếp với trường có nguyện vọng.
Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.

◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP