Muốn gửi trẻ thì đăng ký ở đâu?

Ở thành phố Osaka, khi đăng ký gửi trẻ thì cần điền các thông tin cần thiết trên mẫu giấy được quy định và đến đăng ký tại quầy phụ trách giáo dục của Trung tâm bảo hiểm phúc lợi thuộc quận đang sinh sống.

*Nếu bắt đầu gửi trẻ từ tháng 4, thì sẽ bắt đầu tiếp nhận đăng ký vào khoảng tháng 10 hàng năm. Ngoài ra, trường hợp đăng ký gửi trẻ vào thời điểm khác trong năm thì cần đăng ký trước tháng có nguyện vọng gửi trẻ trễ nhất là một tháng 5 ngày trước đó.

[Hồ sơ đăng ký]
1. Mẫu đăng ký gửi trẻ được quy định
2. Phiếu điều tra điều chỉnh sử dụng
3. Phiếu xác nhận
4. Giấy có ghi mã số cá nhân (my number)
5. Hồ sơ chứng minh lý do cần gửi trẻ (tùy vào từng lý do gửi trẻ mà cũng khác nhau)
6. Hồ sở chứng nhận đóng thuế thị dân (người từ thành phố khác chuyển đến…)

Cụ thể xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP