Xin hướng dẫn thủ tục vào trường tiểu học, trung học cơ sở.

Thủ tục đăng ký nhập học trường tiểu học, trung học cơ sở công lập thành phố như sau.

[Đối tượng]
●Trường tiểu học: Đến ngày 1 tháng 4 năm đó trẻ đủ 6 tuổi.
●Trường trung học cơ sở: Trẻ có dự định tốt nghiệp trường tiểu học.

[Thủ tục đăng ký]
(Các bước 1-3, 5 là dành cho các quận thực hiện chế độ tuyển sinh)
1. Khoảng đầu tháng 9, ủy ban quận sẽ gửi [Giới thiệu trường học] và [Phiếu điều tra nguyện vọng].
2. Đến khoảng cuối tháng 10 (tùy từng năm sẽ có thay đổi), phụ huynh nộp phiếu điều tra nguyện vọng cho ủy ban quận.
3. Trường hợp số lượng học sinh vượt quá quy định của trường thì sẽ tiến hành tuyển chọn (đầu tháng 12).
4. Giấy thông báo nhập học được gửi đến (khoảng cuối tháng 12).
5. Đến khoảng giữa tháng 2 sẽ tuyển chọn lại cho những học sinh chưa được chọn.
6. Vào tháng 4, phụ huynh mang theo giấy thông báo nhập học cùng với con đến trường học được chỉ định.
7. Thông thường lễ khai giảng sẽ tổ chức vào đầu tháng 4, tuy nhiên cụ thể ngày giờ sẽ được trường gửi giấy thông báo hướng dẫn.
8. Trường hợp giấy thông báo nhập học không đến, hay vào con vào trường quốc lập, tư lập thì hãy đến quầy phụ trách giáo dục thuộc quận đang sinh sống để nhờ tư vấn.

◆Cụ thể xem tại đây (Tiếng Nhật)
※Người sống tại ngoài thành phố Osaka xin hãy liên lạc đến ủy ban thôn/phố/quận/thành phố nơi đang sinh sống.

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP