2020

 1. Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

                                                                                                                                 

 2. Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot

  ★Ipapaliwanag ang COVID-19 sa iba’t-ibang wika(M…

 3. Para sa mga nawalan ng trabaho

  ★Pera para sa mga nawalan ng trabaho(FACIL)※Ma…

 4. Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan

  ★Impormasyon tungkol sa pagpapagamot Konsultasyon …

 5. Tungkol sa Novel Coronavirus (kasama ang konsultasyon sa telepono) Updated 5/25

  Kumakalat ang COVID-19 (sakit). Karamihan sa mga taong may sakit nito ay may lagnat, masakit ang lalamunan, nanghihina at nahihirapang huminga. Kung kayo ay may sumusunod na simtomas, mangyari po lamang na konsultahin ang Novel Coronavirus Examination Consultation Center (Consultation Center para sa Returnees at mga taong nagkaroon ng kontak sa naimpeksyon). ①May malubhang simptomas […]

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP