Thuế phủ/thị dân là gì?

Thuế phủ/thị dân là khoản thuế thu đối với người có địa chỉ trong thành phố tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm đó. Là thuế tính trên thu nhập của năm trước, cho nên dù hiện tại không có thu nhập thì cũng phải trả.
Ví dụ, trường hợp bị thiệt hại do thiên tai hỏa hoạn, hay là người đang nhận trợ cấp đời sống…Do có hoàn cảnh đặc biệt nên gặp khó khăn trong việc đóng thuế, thì nếu đăng ký có thể sẽ được giảm thuế thị dân.
Cụ thể, xin hãy liên hệ phòng thuế thuộc ủy ban thôn/phố/quận/thành phố.
◆Người sống tại thành phố Osaka xin xem tại đây. (Tiếng Nhật)

Categories

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP