FAQ

Pagpapagamot

Saan Maaaring Magpa-Eksamen ng HIV?

Itanong sa Sektor ng Health Insurance and Pension na nasa tinitirahan ninyong ward office, Maaari kayong magpa-eksamen sa  public inspection institute para sa HIV ng libre at gamit ang hindi totoong pangalan.

Para sa mas pang impormasyon ay i-click ito.

May health insurance ako. Mayroon bang suporta kapag mahal ang pagpapagamot?

Maaaring makatanggap ng suporta sa pagpapagamot, kung magtugma ang mga kondisyon na kailangan.

⇒ Para sa mas pang impormasyon ay i-click lamang ito.

Mayroon bang medikal na benipisyo para sa bata?

Kung ang anak nyo ay pababa ng anim (6) na taon at nakarehistro sa health insurance program, maaaring makatanggap ng suporta sa pagpapagamot at pagkain kapag na-confined ito.

Para sa mas pang impormasyon ay itanong lamang sa local ward’s Public Health and Welfare Center.

Categories

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP