FAQ

Pagpapagamot

Mayroon bang medikal na benipisyo para sa bata?

Kung ang anak nyo ay pababa ng anim (6) na taon at nakarehistro sa health insurance program, maaaring makatanggap ng suporta sa pagpapagamot at pagkain kapag na-confined ito.

Para sa mas pang impormasyon ay itanong lamang sa local ward’s Public Health and Welfare Center.

Categories

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP