FAQ

Residential Status at Visa

Estudyante ako. Residente ako sa Japan. Gusto kong mag-trabaho ng part-time. Anong gagawin ko?

 Kung gagawa ang dayuhang may residential status ng mga aktibidad, tulad ng “pag-negosyo na may income o ang paggawa ng isang aktibidad na may bayad” (Pagtra-trabaho) na hindi naaayon sa kanilang residential status ay kinakailangang kumuha muna ng permiso na gumawa ng aktibidad sa labas ng kanilang residential status. Halimbawa, ang pagkuha ng estudyante ng part-time na trabaho ay pinapayagan kung ang trabaho ay hindi makakaapekto sa pag-aaral, na aktibidad ng residential status na hawak (Immigration Control Act Article 19 Paragraph 2)
※Pinapayagan ang estudyante na magtrabaho hanggang 28 oras sa isang linggo, subalit hindi puwedeng magtrabaho sa mga bahay-aliwan. Puwedeng magtrabaho habang naka-enroll sa isang eskuwela lamang.
Para sa detalye, tignan ito

Categories

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP