FAQ

Residential Status at Visa

Paso na ang aking visa, ano ang dapat kong gawin?

Kailangang pumunta agad at ipaalam/sumuko ito sa imigrasyon.

Kahit paso na ang visa, sa pamamagitan ng pagsuko sa imigrasyon ay hindi na kailangang makulong at maaaring ayusin ng madali ang inyong pag-uwi ng bansa.

Dalhin ang inyong passport (Kung nais nyong umuwi ng bansa, kailangang may balidong passport), sa pagpunta sa imigrasyon.

Maaaring hindi kayo pabalikin sa Japan, saloob ng isang (1) taon simula nang kayo ay makabalik sa inyong bansa.

Para sa mas pang impormasyon ay i-click ito.

Categories

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP